Egzamin maturalny z matematyki w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00