Technik administracji

O przyjęcie do Szkoły mogą się ubiegać osoby ze średnim wykształceniem. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Kierunek technik administracji jest bardzo popularny wśród młodych osób, ponieważ umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy, przydatnej w pracy biurowej. Słuchacze nabywają jej na zajęciach oraz podczas 8 tygodniowej praktyki zawodowej. Na przestrzeni dwóch lat studiują m.in. podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, których znajomość przydaje się także w życiu prywatnym.

Podstawowe informacje:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • Realizuje program MEN,
 • Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,

Organizacja nauki:

 • nauka trwa dwa lata ( 4 semestry),
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (co 2 tygodnie)
 • nauka w szkole jest częściowo płatna (przez 10 miesięcy w roku),
 • pracownie, sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku,
 • sekretariat czynny codziennie od 8.00 do 18.00; w piątki od 8.00 do 16.00,  w soboty i niedziele od 8.00 do 14.00 (w wakacje sekretariat czynny tylko w dni powszednie).

 

Wykaz przedmiotów w roku szkolnym 2022/2023

Przedmioty

Wykładowcy

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr Jolanta Markowska

Język angielski w administracji

mgr Monika Jagiełło-Jankowska

Podstawy prawa cywilnego

 mgr Patrycja Pękala-Raszewska

Podstawy prawa pracy mgr  Stefania Skrodzka

Podstawy prawa administracyjnego

mgr  Justyna Głuchowska

Podstawy finansów publicznych

mgr Jolanta Markowska

Postępowanie w administracji

mgr  Patrycja Pękala-Raszewska

Podstawy przedsiębiorczości

mgr  Maria Żylińska

Pracownia pracy biurowej

mgr Jolanta Górecka

 Niezbędne dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Podanie o przyjęcie do szkoły, dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły
 • dwie fotografie

Zaliczenie semestru:

 • Obecność na minimum 50% na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 • Pozytywne oceny z prac kontrolnych (zaliczeniowych) z każdego przedmiotu. Tematy do opracowania otrzymuje się na zajęciach.
 • Zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów podczas sesji egzaminacyjnej. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów gwarantuje promocję na semestr programowo wyższy.

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie