Technik administracji

O przyjęcie do Szkoły mogą się ubiegać osoby ze średnim wykształceniem. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Kierunek technik administracji jest bardzo popularny wśród młodych osób, ponieważ umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy, przydatnej w pracy biurowej. Słuchacze nabywają jej na zajęciach oraz podczas 8 tygodniowej praktyki zawodowej. Na przestrzeni dwóch lat studiują m.in. podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy czy socjologii, których znajomość przydaje się także w życiu prywatnym.

Podstawowe informacje:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • Realizuje program MEN,
 • Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,
 • Słuchacz może przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego uzyskując tytuł technika administracji.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa dwa lata ( 4 semestry),
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (co 2 tygodnie)
 • nauka w szkole jest częściowo płatna (przez 10 miesięcy w roku),
 • pracownie, sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku,
 • sekretariat czynny codziennie od 7.30 do 18.00; w soboty i niedziele od 8.00 do 14.00 (w wakacje sekretariat czynny tylko w dni powszednie).

 

Plan nauczania: technik administracji

Przedmioty

Wykładowcy

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr Jolanta Markowska

Język angielski w administracji

mgr Monika Jagiełło-Jankowska

Podstawy prawa cywilnego

 

Podstawy prawa pracy mgr  Stefania Skrodzka

Podstawy prawa administracyjnego

mgr  Stefania Skrodzka

Podstawy finansów publicznych

mgr Jolanta Markowska

Postępowanie w administracji

mgr  Justyna Głuchowska

Podstawy przedsiębiorczości

mgr  Maria Żylińska

Pracownia pracy biurowej

mgr Marek Ejsmont

 Niezbędne dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Podanie o przyjęcie do szkoły, dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły
 • dwie fotografie

Zaliczenie semestru:

 • Obecność na minimum 50% na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 • Pozytywne oceny z prac kontrolnych (zaliczeniowych) z każdego przedmiotu. Tematy do opracowania otrzymuje się na zajęciach.
 • Zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów podczas sesji egzaminacyjnej. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów gwarantuje promocję na semestr programowo wyższy.

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie