Opiekun w domu pomocy społecznej

Podstawowe informacje:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • Realizuje program MEN,
 • Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,

Organizacja nauki:

 • nauka trwa dwa lata ( 4 semestry),
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (co 2 tygodnie)
 • nauka w szkole jest częściowo płatna (przez 10 miesięcy w roku),
 • pracownie, sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku,
 • sekretariat czynny codziennie od 7.30 do 18.00; w soboty i niedziele od 8.00 do 14.00 (w wakacje sekretariat czynny tylko w dni powszednie).

 

Realizowane przedmioty: opiekun w domu pomocy społecznej

Przedmioty

Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej 

Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka 

Teoretyczne  podstawy opieki 

Opieka i pielęgnacja człowieka 
Aktywizacja osoby podopiecznej
Trening umiejętności społecznych
Język migowy
Język angielski/niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości

Niezbędne dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Podanie o przyjęcie do szkoły, dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • dwie fotografie

Zaliczenie semestru:

 • Obecność na minimum 50% na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 • Pozytywne oceny z prac kontrolnych, aktywności lub ćwiczeń z każdego przedmiotu. 
 • Zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów podczas sesji egzaminacyjnej.

W-M ZDZ w Olsztynie