Szanowni Państwo

 

Centrum Edukacji ZDZ uprzejmie informuje, iż przed trzema laty decyzją

Ministra Edukacji Narodowej zostały zamknięte 2-letnie Licea Ogólnokształcące Uzupełniające.

W archiwach szkoły pozostały świadectwa szkół, które Państwo ukończyli.

Jeżeli jeszcze nie udało się zdobyć Państwu średniego wykształcenia, serdecznie zapraszamy

do kontynuowania nauki w Zaocznym LO dla dorosłych przy ul. Orła Białego 7

począwszy od klasy II (2 lata). Nauka odbywa się co drugi weekend w soboty i niedziele.

 

Serdecznie zachęcamy do podjęcia tego wysiłku, który w przyszłości zwiększy Państwa

szanse społeczne, zawodowe i edukacyjne.

 

Jeżeli jednak mają Państwo inne koncepcje i plany, uprzejmie prosimy o odbiór świadectw

celem uchronienia go przed zagubieniem lub zniszczeniem.

W-M ZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły