Do dorosłych Gimnazjalistów

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowaną przez MEN reformą systemu edukacji 

nabór do Gimnazjów w roku 2016 jest realizowany po raz ostatni, gdyż Gimnazja prawdopodobnie 

będą zlikwidowane (w ciągu 3 lat).

Serdecznie zachęcamy do podjęcia takiego wysiłku, bowiem rezygnacja z ukończenia Gimnazjum

może w przyszłości na zawsze zablokować lub utrudnić wszelkie szanse zawodowe i edukacyjne.

 

Podanie o powtarzanie klasy jest dostępne tutaj Lub w sekretariacie szkoły

 

P.S. Chętnie odpowiemy na pytania osobiście lub telefonicznie.

Kontakt ze szkołą jest podany w zakładce "kontakt".

W-M ZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły