Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać osoby ze średnim wykształceniem (matura nie jest wymagana). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przyszłościowym i poszukiwanym zawodem.  Umożliwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących dział higieny i bezpieczeństwa pracy. Osoby posiadające tytuł technika bhp sprawują nadzór nad przestrzeganiem norm i zasad związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Technicy BHP mogą liczyć nie tylko na zatrudnienie, ale także na rozwój kariery prowadząc własną działalność gospodarczą.  Praktyczna wiedza przydaje się nie tylko w karierze zawodowej, ale również w życiu codziennym, gdyż pozwala chronić siebie i swoich bliskich.

 

Podstawowe informacje:

 •  szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 •  realizuje program MEN
 •  szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 •  słuchacz może przystąpić do państwowego egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Organizacja nauki:

 • nauka trwa 3 semestry
 • kształcenia odbywa się w systemie zaocznym (co 2 tygodnie)
 • nauka w szkole jest płatna (przez 10 miesięcy w roku)
 • pracownie, sale wykładowe, sekretariat i dyrekcja mieszczą się w jednym budynku
 • sekretariat czynny codziennie od 7.30 do 18.00, w soboty i niedziele od 8.00 do 14.00 (w wakacje sekretariat czynny tylko w dni powszednie)

Realizowane przedmioty:

 

Przedmiot Wykładowca
Podstawy prawa pracy  
Techniczne bezpieczeństwo pracy  
Zagrożenia w środowisku pracy  
Język angielski zawodowy w bhp  
Ocena ryzyka zawodowego  
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy  
Ergonomia w procesie pracy  
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych  
Pracownia komunikacji interpersonalnej  

 

Niezbędne dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły
 • dwie fotografie

Zaliczenie semestru:

 • obecność min. 50% na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
 • przystąpienie do egzaminów ze wszystkich przedmiotów i uzyskanie pozytywnych ocen

W-M ZDZ w Olsztynie