OPIEKUN MEDYCZNY

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać osoby ze średnim wykształceniem (matura nie jest wymagana). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Opiekun medyczny jest przyszłościowym i poszukiwanym zawodem.  Umożliwia podjęcie pracy w wielu miejscach, na przykład w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, prywatnych klinikach, ośrodkach i domach pomocy społecznej, hospicjach, sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych, ośrodkach rehabilitacyjnych a także w domach prywatnych, świadcząc opiekę indywidualną.  Opiekunowie medyczni mogą liczyć nie tylko na zatrudnienie, ale także na rozwój kariery prowadząc własną działalność gospodarczą.  Praktyczna wiedza przydaje się nie tylko w karierze zawodowej, ale również w życiu codziennym, gdyż pozwala chronić siebie i swoich bliskich. 

 

Absolwent kierunku opiekun medyczny zdobędzie uprawnienia z kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Symbol cyfrowy zawodu 532102.

 

Podstawowe informacje:

 •  szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 •  realizuje program MEN
 •  szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

 

Organizacja nauki:

 • nauka trwa 3 semestry
 • kształcenia odbywa się w systemie stacjonarnym 
 • nauka w szkole jest płatna
 • sekretariat czynny codziennie od 7.30 do 17.30, w soboty i niedziele od 8.00 do 15.00 (w wakacje sekretariat czynny tylko w dni powszednie)

Realizowane przedmioty:

 

Przedmioty

Wykładowcy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Sylwia Szymanowska-Szymańska

Anatomia i fizjopatologia

 Marlena Wajda

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną   

 Joanna Gołaszewska

Promocja zdrowia i profilaktyki  Dariusz Sokołowski

Elementy psychologii i socjologii

 Grażyna Szuksztul

Dokumentacja w pracy opiekuna medycznego

 Agata Lendzion

Język migowy

 Anna Żołądek

Język angielski zawodowy

 Zbigniew Cier

Podstawy przedsiębiorczości

 (dot. słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć) 

 Maria Żylińska

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Beata Jurgielewicz
Pracownia pierwszej pomocy medycznej Dariusz Sokołowski 
Pracownia umiejętności zawodowych Beata Jurgielewicz
Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - metoda Hoppe  Andrzej Bronakowski

 

Wykaz obowiązujących podręczników

 

Niezbędne dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • dwie fotografie

Zaliczenie semestru:

 • obecność min. 50% na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
 • przystąpienie do egzaminów ze wszystkich przedmiotów i uzyskanie pozytywnych ocen

W-M ZDZ w Olsztynie