Słuchacze klasy III

Egzaminy semestralne w V semestrze w roku szkolnym 2017-2018

odbędą się w następującym porządku:

 

Harmonogram egzaminów  ustnych

 

L/p

PRZEDMIOT

DATA

GODZINA

1.

Język polski

22.01.2018 r.

0d godz. 14.00

2.

Język angielski i język rosyjski

22.01. 2018 r.

Od godz. 14.00

3.

Matematyka

23.01. 2018 r.

Od godz. 15.00

4.

Geografia

23.01.2018 r.

Od godz. 15.00

5

Historia i społeczeństwo

24.01.2018 r.

Od godz. 16.00

 

 

 

 

Kodeks ZDZ

Statut Policealnej Szkoły dla dorosłych

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Zarządzenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Informacje dla byłych słuchaczy

Do dorosłych Gimnazjalistów

Informacja odnośnie legitymacji szkolnej

 

 

 

 


 

5 kroków inwestowania

W-M ZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły