Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi rekrutację do następujących typów szkół:

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nauka trwa 3 lata dla osób, które ukończyły gimnazjum lub szkołę podstawową

- nauka trwa 2 lata dla osób, które ukończyły szkołę zawodową

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych kierunek – technik administracji

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nauka trwa 2 lata

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych kierunek – technik bhp

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nauka trwa 1,5 roku (trzy semestry)

W-M ZDZ w Olsztynie

Prawo jazdy - 10% zniżki dla słuchczy szkoły