Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi rekrutację do następujących typów szkół:

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nauka trwa 4 lata dla osób, które ukończyły gimnazjum lub szkołę podstawową

- nauka trwa 3 lata dla osób, które ukończyły szkołę zawodową

 

Szkoła Policealna – technik administracji

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nauka trwa 2 lata

 

Szkoła Policealna – technik bhp

- szkoła kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie)

- nauka trwa 1,5 roku (trzy semestry)

 

Szkoła Policealna - opiekun medyczny

- szkoła kształci w systemie stacjonarnym (zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych)

- nauka trwa 1,5 roku (trzy semestry) 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Rolnik, kwalifikacja ROL.04

- zajęcia organizowane są w formie zaocznej (również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)

- kurs liczy 585 godzin z podziałem na zajęcia teoretyczne (234 h) oraz zajęcia praktyczne (352 h)

 

W-M ZDZ w Olsztynie