Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Wolne miejsca

Uwagi

Liceum Ogólnokształcące

na podbudowie gimnazjum,

8-letniej szkoły podstawowej

na podbudowie ZSZ

zaoczna
 4 lata nauki

 

 

zaoczna

3 lata

angielski

 

 

angielski

70

 

 

 

60

5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Wolne miejsca

Uwagi

Szkoła Policealna

na podbudowie liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego, technikum
– technik administracji

-opiekun w domu pomocy społecznej

 

-opiekunka środowiskowa

 

 

- technik bhp

 

 

- asystent osoby niepełnosprawnej

 

 

- opiekun medyczny

 

 

 

 

zaoczna
2 lata nauki

zaoczna 

2 lata nauki

 

zaoczna

1 rok nauki

 

zaoczna

1,5 roku nauki

zaoczna

1 rok nauki

 

stacjonarna

1,5 roku nauki

 

 

 

 

angielski 

 

 

angielski, niemiecki

(do wyboru)

 

 

angielski

 

 

angielski

 

 

angielski

 

 

 

 

35

 

30

 

  

30

 

 

30

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

10

 

30

  

 

30

 

 

15

 

 

30

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie