O nas

 

Organem prowadzącym szkoły, funkcjonujące w Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim, jest stowarzyszenie oświatowe o charakterze naukowo-technicznym Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.

 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, prowadzone w lidzbarskim Centrum Edukacji, zostało zarejestrowane jako pierwsza niepubliczna szkoła w powiecie lidzbarskim (pod nr 1/2000) uzyskując uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Obecnie w ramach Centrum Edukacji ZDZ w Lidzbarku Warmińskim zarejestrowane są następujące zaoczne szkoły o uprawnieniach publicznych:

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

2. Szkoła Policealna  (technik administracji, technik bhp)

 

Placówka nasza nie tylko kształci wg programów Ministra Edukacji Narodowej, ale także przygotowuje słuchaczy do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie. Nasi uczniowie otrzymują wiele możliwości kształcenia szkolnego oraz kształcenia w formach pozaszkolnych i uczestniczenia w projektach unijnych. Każdy słuchacz ma zapewniony dostęp do edukacji, indywidualnego wsparcia, pomocy doradczej oraz do wszystkich zasobów szkoły. Każdy słuchacz niezależnie od wieku jest w naszej szkole bardzo ważny i ma ogromne możliwości na kreowanie własnego rozwoju i podniesienie komfortu życia.

 

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie